Komunikacja marketingowa

Zakres świadczonych usług

Warsztat Marketingowy oferuje kompleksowe usługi w dziedzinie marketingu społecznościowego oraz tworzenie treści do mediów społecznościowych. Każdorazowo dostosowujemy nasze działanie do potrzeb klienta bądź produktu.

Budowa planów marketingowych i komunikacyjnych

–           Stosowanie nowoczesnych technik marketingowych
–           Doradztwo przy tworzeniu koncepcji produktu
–           Badanie rynku konsumenckiego
–           Określanie długo i krótko terminowych planów działania
–           Budowa pozytywnych relacji w mediach społecznościowych
–           Planowanie i organizacja imprez promocyjnych i specjalnych
–           Organizacja targów i wystaw
–           Działalność wydawnicza
–           Sponsoring
–           Monitoring trendów rynkowych
–           Reklama

Budowanie obecności w mediach społecznościowych
–        Określenie najważniejszych cech przekazu
–        Stworzenie treści przekazu
–        Określenie grup celowych
–        Określenie rodzaju kanałów komunikacyjnych
–        Efektywne dostarczenie informacji do określonych audytoriów
–        Budowa pozytywnego wizerunku firmy bądź produktu
–        Organizacja imprez skierowanych do grup celowych
–        Tworzenie kampanii edukacyjno-promocyjnych
–       Tworzenie planów działań w mediach społecznościowych
–       Produkcja kontentu (treści) na potrzeby mediów społecznościowych
–       Szkolenia z działania w mediach społecznościowych
–       Projektowanie i budowa stron www
–       Szkolenia z systemów on-line do tworzenia kontentu
–        Produkcja materiałów video
–        Projektowanie i produkcja infografik
–        Wsparcie przy zarządzaniu kanałami społecznościowymi