Szkolenia

Oferujemy szkolenia z zakresu mediów społecznościowych oraz różnych, ciekawych aplikacji do pracy z kontentem w sieci.

Szkolenie 1

to  szkolenie poświęcone szeroko rozumianej komunikacji w mediach elektronicznych, przygotowywaniu taktyki wizerunkowej, najnowszym metodom przygotowywania kontentu.

Szkolenie przeprowadzone będzie w 4 głównych obszarach:

a) przygotowania taktyki komunikowania w oparciu o posiadane zasoby oraz kontent

b) przygotowanie kontentu: tekst, grafika, wideo, dźwięk

c)  planowanie publikacji, efekt synergii medialnej

d) budowa portfela odbiorców – interakcja

Szkolenie podzielone będzie na 2 etapy :

1. Etap teoretyczny mówiący o planowania kampanii informacyjnych w oparciu o media społecznościowe, zasadach tworzenia przekazu tak by był on maksymalnie atrakcyjny wraz z charakterystyką poszczególnych mediów internetowych.

2. Etap warsztatowe dzień poświęcony przygotowaniu konkretnej kampanii informacyjnej, pakietu kontentowego z użyciem narzędzi graficznych, kamery video lub aparatu. Uczestnicy będą musieli zaprojektować działania oraz wykonać do nich materiały. W czasie warsztatu odbędą się także ćwiczenia z pracy z kamerą, aparatem fotograficznym oraz aplikacjami do przygotowywania grafiki.

I część szkolenia.

 1. kwestie związane z przygotowaniem taktyki komunikowania się w oparciu cele jakie stawia przed sobą organizacja. Wyznaczenie celów komunikacyjnych w perspektywie 12 miesięcy, przygotowanie szkicu kampanii komunikacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych wyznaczonych w taktyce komunikacji.
 1. Zapoznanie się z różnymi metodami i aplikacjami do tworzenia kontentu na potrzeby Internetu oraz mediów społecznościowych.  W tej części znajdzie się na przykład szkolenie z takich aplikacji jak Canva czy Prezi, są to aplikacje do tworzenia nowoczesnych infografik oraz przestrzennych prezentacji multimedialnych oprócz tego zaplanowane są również ćwiczenia z kamerą wideo oraz aparatem fotograficznym.
 1. Część będzie poświęcona planowanie publikacji przy stosowaniu różnych technik budujących zainteresowanie audytorium publikowanymi treściami.
 1. Punkt to metody wchodzenia w interakcje ze grupami docelowymi czyli stosowanie narzędzi aktywizujących odbiorców – wydarzenia, ankiety, grupy dyskusyjne.

Na potrzeby działań informacyjnych w mediach społecznościowych przedstawiamy także zasady pracy z Facebookiem,  Twitterem, YouTube, Instagramem.

Podsumowaniem szkolenia jest warsztat z planowania kampanii komunikacyjnej. Ćwiczymy aplikacje do tworzenia kontentu graficznego czyli Prezi i Canva oraz stworzony zostanie media plan uwzględniający zastosowanie różnych mediów oraz określenie typu kontentu do wyprodukowania.

Szkolenie przeznaczone jest dla optymalnie dla 15 osób.

Osoby szkolone otrzymają materiały informacyjne, oraz możliwość wykorzystania sprzętu audio i wideo oraz otrzymają informacje dotyczące dostępu do różnych aplikacji.

Szkolenie 2

z internetowej aplikacji Canva, która pozwala na realizowanie ciekawych grafik na potrzeby Internetu i druków.

Canva_Logo

Szkolenie składa się z:

 • Wprowadzenie do Canva – mechanika działania aplikacji
 • Rejestracja i aktywacja konta użytkownika
 • Interfejs użytkownika – omówienie funkcji
 • Szablony
 • Elementy graficzne
 • Zasoby darmowe i płatne
 • Praca z projektem
 • Eksportowanie projektu